Obchody rocznicy Bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego


Obchody rocznicy Bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego15 sierpnia to dzień szczególnie ważny dla Polaków. Tego dnia przypada rocznica słynnej Bitwy Warszawskiej, którą nazwano później „Cudem nad Wisłą” – toczonej w sierpniowe dni 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Miała ona decydujący wpływ na zachowanie przez Polskę niepodległości przekreślając jednocześnie plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. Na pamiątkę tego wydarzenia 15 sierpnia w naszym kraju obchodzone jest Święto Wojska Polskiego.

Państwowe uroczystości centralne rozpoczęły się już 14 sierpnia na Powązkowskim Cmentarzu, gdzie pod pomnikiem „Poległym w 1920 r.” odbył się Apel Pamięci połączony z zapaleniem zniczy na mogiłach żołnierzy poległych w latach 1919-1920 oraz złożeniem wieńców i wiązanek przed pomnikiem. ZHR reprezentowała XV Beskidzka Drużyna Harcerek oraz Sekretarz Generalny ZHR hm. Wiesław Turzański.

Obchody 15 sierpnia rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej WP pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

W centralnych uroczystościach obok Belwederu ZHR reprezentowała XV Beskidzka Drużyna Harcerek oraz przedstawiciele Władz:m Przewodnicząca ZHR hm. Ewa Borkowska-Pastra, Sekretarz Generalny ZHR hm. Wiesław Turzański, Kapelan Naczelny ZHR ks. hm. Robert Mogiełka oraz członek Naczelnictwa hm. Alicja Dziewanowska.

W roku liturgicznym, 15 sierpnia przypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które upamiętnia zakończenie swojego ziemskiego życia przez Najświętszą Maryję Pannę, która została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.

Źródło: zhr.pl