Ratujemy dom „Zośki”!

To w tym domu odbywały się zebrania rady Szarych Szeregów, konspiracyjne spotkania młodzieży i intelektualistów, późniejszych uczestników powstania warszawskiego, to w nim ukrywali się ludzie podziemia w czasie okupacji niemieckiej. To tu wreszcie mieszkał Tadeusz „Zośka” Zawadzki z rodziną.

Tworząc fundację „Dom Zośki” Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego Inicjuje akcję zbiórki publicznej Ratuję dom „Zośki”, na rzecz wykupu tej nieruchomości od prywatnego właściciela i stworzenia Funduszu Wieczystego, który zapewni bieżące utrzymanie domu. Docelowo ma tu powstać miejsce spotkań z historią. Zapraszamy na stronę www.domzoski.pl oraz www.fb.com/domzoski

Źródło: zhr.pl