2. Rejs Polsko – Ukraiński

2. Rejs Polsko – UkraińskiWielka, morska przygoda czeka! Centrum Wychowania Morskiego ZHP zaprasza wędrowników i instrutkorów ZHP do udziału w 2. Rejsie Polsko – Ukraińskim w dniach 2-8 listopada 2015 na pokładzie s/y Zawisza Czarny.

Rejs ma na celu utrwalenie współpracy i wzajemnie poznanie kultur pomiędzy środowiskami Związku Harcerstwa Polskiego a Płast – Narodową Organizacją Skautową Ukrainy. W czasie rejsu, jego uczestnicy zostaną podzieleni na mieszane wachty. Każdą wachtą będzie kierował polski oficer z pomocą ukraińskiego starszego wachty. W wachcie będzie 4 harcerzy i 4 płastunów. Sam rej morski, wspólna praca, wspólne przeżywanie przygód jest elementem integrującym i wiążącym uczestników ze sobą.

W celu zakwalifikowania się na rejs należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszenia na rejs FORMULARZ
  2. Wykonać jedno z trzech zadań kwalifikacyjnych: a) Przygotować scenariusz wieczoru polskiego podczas rejsu. b) Przygotować projekt plakietki (loga) rejsu polsko-ukraińskiego c) napisać notatkę prasową o rejsie.

Wybranie zadanie należy przesłać na adres rafal.cwm@zhp.pl do 19.10.2015.

Po wykonaniu i przesłaniu zadań CWM ZHP podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na rejs, a uczestnikowi rejsu zostanie przesłana umowa. Od uczestników będzie pobierana opłata na kasę jachtową w wysokości 510 zł.

Opłata obejmuje koszty wyżywienia i opłat portowych oraz zaopatrzenia statku w wodę i paliwo.

Źródło: zhp.pl