W Bykowni ZHP uczciło pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

W Bykowni ZHP uczciło pamięć ofiar zbrodni katyńskiej17 września br. Drużyna Reprezentacyjna ZHP wraz z Druhną Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą wzięła udział w uroczystościach państwowych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.

Cmentarz upamiętnia 3435 polskich więźniów aresztowanych i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku na Ukrainie w ramach zbrodni katyńskiej.

Na ślady grzebania ofiar kijowskiego NKWD natknęli się Niemcy po wkroczeniu do Kijowa w lecie 1941 r. Pierwsze prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzysku ofiar NKWD przeprowadzono w 2001 r. W 2007 r. potwierdzono tezę o pochowaniu w Bykowni ofiar z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Prace archeologiczne zakończone zostały latem 2012 r. Łącznie w trakcie badań na cmentarzysku NKWD w Bykowni archeolodzy w 70 grobach, uznanych za polskie, odkryli szczątki co najmniej 1994 Polaków. Polski Cmentarz Wojenny został uroczyście otwarty 21 września 2012 r. z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy.

W Bykowni pochowane są również polskie ofiary stalinowskiego Wielkiego Terroru w latach 1937-1938. Największą grupę stanowią Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości ZSRR – ofiary represji komunistycznych.

Uroczystości państwowe odbywały się z udziałem premierów Polski i Ukrainy.

Źródło: zhp.pl