Zaproszenie na pielgrzymkę do Dachau

bł. ks. phm. Stefan Wincenty FrelichowskiW tym roku miała miejsce 70 rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, w którym zmarł męczeńską śmiercią patron harcerstwa i skautingu polskiego – druh Wicek. Serdecznie zapraszamy księży, instruktorów, instruktorki, ZZ-ty, wędrowniczki i wędrowników oraz harcerki i harcerzy starszych.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymał zaproszenie od naszego opiekuna, ks. bp. Józefa Guzdka, do udziału w pielgrzymce do KL Dachau poświęconej osobie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas pielgrzymki będzie miało miejsce wmurowanie tablicy upamiętniającej błogosławionego. W programie między innymi: zwiedzanie obozu, Droga Krzyżowa na wzgórze Leinterberg, kominek z Polonią z Monachium.

Serdecznie zapraszamy księży, instruktorów, instruktorki, ZZ-ty, wędrowniczki i wędrowników oraz harcerki i harcerzy starszych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat.

Zgłoszenia do 30 września przez Biura Głównych Kwater (gkhek@zhr.pl / gkhy@zhr.pl)

Tu znajdziecie informacje szczegółowe oraz trochę historii.

Źródło: zhr.pl