Złaz Organizacji Harcerzy ZHR

Złaz Organizacji Harcerzy ZHRTegoroczny Złaz Programowo-Metodyczny odbędzie się w dniach 27-29 listopada w Opolu. Tematem przewodnim ogólnopolskiego spotkania instruktorów i drużynowych będzie poszukiwanie źródeł, korzeni harcerskiej i instruktorskiej pracy w ZHR, stąd hasło tegorocznego złazu brzmi: „Płyńmy do źródeł, pod prąd”.

Program Złazu podzielony na ścieżki tematyczne:

  • Wódz, czyli zostań super drużynowym w 7 godzin (wliczając w to zadania domowe) – przewodnik na ścieżce hm. Krzysztof Ulrich
  • Charakter, czyli bądź mistrzem dla samego siebie – przewodnik na ścieżce hm. Robert Kowalski (Naczelnik Organizacji Harcerzy)
  • Służba, czyli dla kogo wychowujemy harcerzy? – przewodnik na ścieżce hm. Paweł Zarzycki (Wódz Kręgu Harcmistrzów)
  • Wiara, czyli czy przyszedł czas, aby zlikwidować ZHR? – przewodnik na ścieżce ksiądz hm. Tomasz Bazan Patriotyzm, czyli ile jesteśmy winni Polsce? – przewodnik na ścieżce hm. Janusz Dziewit

Każda ze ścieżek realizowana będzie w trzech etapach: analizy – „idea”, dyskusji – „metoda” i wypracowania propozycji programowych – „program”.

Idea – to wykład wprowadzający w ścieżkę programową, którego zadaniem jest analiza aktualnego stanu realizacji przewodnich tematów ścieżek programowych w codziennej pracy harcerskiej.

Metoda – to czas na dyskusję nad przewodnimi tematami w kontekście realizacji metody harcerskiej.

Program – w tym bloku odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy dokonają przeglądu znanych im i wykorzystywanych w praktyce elementów programu harcerskiego pod kątem realizacji tematu ścieżki.

Szczegółowy plan Złazu Programowo-Metodycznego Organizacji Harcerzy ZHR oraz arkusz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.zlaz2015.zhr.pl

Źródło: zhr.pl