Za 200 dni w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016Już tylko dwieście dwa dni do najważniejszego wydarzenia 2016 roku – Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Gdy młodzi z całego świata zjadą się do Krakowa, by spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem, nie zabraknie tam Harcerek i Harcerzy z całej Polski.

Od 25 lipca do 1 sierpnia będziemy modlić się, pełnić służbę, harcować, przeżywać, poznawać, a przede wszystkim radować się z rzeszą młodych ze wszystkich stron świata!
 

Ojciec Święty Franciszek pyta – Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na wezwanie?

Źródło: zhr.pl