31-08-2015

Ks. Jan Mauersberger

 

ks. dr hm. RP Jan Paweł Mauersberger (4 września 1877 – 12 sierpnia 1942) – ksiądz, kapelan, wybitny instruktor harcerski i społecznik, harcmistrz Rzeczypospolitej. Urodził się w Warszawie. Związany z harcerstwem od 1912.
W 1914 roku jest kapelanem na pierwszym kursie instruktorskim w Skolem. W latach 1915-1916 członek Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie, następnie komendant Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Królestwie Polskim. W latach 1920-1921 działał na rzecz zjednoczenia organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. W 1923 oraz 1927-1929 pełnił funkcję przewodniczącego ZHP, a w latach 1924-1925 był jego naczelnym kapelanem ZHP. W Kościelisku założył prewentorium dla młodzieży harcerskiej. Od 1919 kapelan Wojska Polskiego. Następnie w latach 1935-1939 kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego. W latach 1939-1942 przewodniczący Szarych Szeregów. Umarł podczas okupacji w Warszawie, pochowany na Starych Powązkach (kwatera C, rząd 3).