08-01-2016

Powiadamianie pogotowia ratunkowego

 

Ratownik Medyczny

  • Telefon 999 lub komórkowy 112
  • Przedstawiam się: „Mówi (twoje imię i nazwisko)”.
  • Opis sytuacji: „Znalazłem poszkodowanego, u którego stwierdziłem zatrzymanie krążenia. Prowadzę bezprzyrządowe zabiegi resuscytacyjne. Prawdopodobna przyczyna to: utonięcie/zesłabnięcie/wypadek samochodowy itp.
  • Lokalizacja miejsca zdarzenia – dokładny opis miejsca znalezienia poszkodowanego.

UWAGA! Nie należy samodzielnie przemieszczać poszkodowanego, żeby „był bliżej pomocy” (chyba, że miejsce to jest niebezpieczne dla ratowników i ratowanego). Należy podać najkrótszą drogę do miejsca, w którym znaleziono poszkodowanego. W tym celu trzeba opracować grę związaną z dokładnym poznaniem terenu biwaku, obozu itp. oraz sposoby najszybszego powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych.

  • odpowiedzieć na pytania dyspozytora 
  • NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ! Dyspozytor lub lekarz może udzielać wskazówek przez telefon.