08-01-2016

Zawał serca

 

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego) jest to upośledzenie zaopatrywania w krew mięśnia sercowego w skutek niewydolności wieńcowej, której następstwem jest mniej lub bardziej rozlegle zniszczenie tkanek ściany serca.

Jakie są przyczyny zawału serca

Najczęstszą przyczyna zawału serca, obok powstania skrzepów, jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Rzadziej źródłem zawałów jest zablokowanie tętnicy na skutek dostania się powietrza, tłuszczu lub innych ciał obcych.

Objawy zawału serca:

  • Nagły, klujący ból w okolicy mostka;
  • wrażenie ciasnoty w klatce piersiowej;
  • często promieniowanie bólu przez lewe ramie aż do małego palca. niepokój, strach przed śmiercią;
  • chłodna, blada skóra, zimny pot;
  • czasem nudności i wymioty;
  • często nieregularny puls.