08-08-2015

Prawo i Przyrzeczenie harcerskie

 

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE:

Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę, Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.


PRAWO HARCERSKIE:

  1. Harcerz służy Bogu i Polsce i dla nich sumiennie spełnia swoje obowiązki
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pije napojów alkoholowych oraz nie pali tytoniu.