08-08-2015

Symbolika

 

Krzyż harcerski

Krzyż Harcerski krzyz_harcerskijest odznaką wzorowaną na najwyższym odznaczeniu wojskowym – Krzyżu Virtuti Militari. W 1912 r. zaprojektował go ks. Kazimierz Lutosławski. Krzyż harcerski posiada bogatą wewnętrzną symbolikę. Na ramionach krzyża widnieje zawołanie: CZUWAJ – pozdrowienie harcerskie oraz hasło wzywające do gotowości. Ramiona oplatają wieńce z liści lauru i dębu. Liść lauru po stronie prawej – symbol zwycięstwa, liść dębu po lewej – symbol męstwa. W centrum krzyża jest wpisany okrąg symbol doskonałości wewnątrz którego znajduje się lilijka symbolizująca czystość. Rozchodzące się promienie symbolizują dążenie harcerstwa do objęcia swym wpływem coraz szerszych kręgów młodych ludzi. Ramiona krzyża pokryte są wieloma maleńkimi kropkami – licznymi jak ZIARNA PIASKU, które przypominają o liczności harcerskiej (i skautowej) rodziny, oraz uświadamiające, jak wiele dobrych uczynków winien dokonać harcerz.

Krzyż harcerski otrzymuję się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego i nosi się go 2 cm nad lewą kieszenią.

 

Lilijka

Lilijka od początków chrześcijaństwa symbolizuje czystość i cnotę. Wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu. Tak jak igła wskazywała żeglarzom bezpieczną drogę do domu, tak lilijka symbolizuje jedną z
najważniejszych powinności harcerza: postępowanie zgodnie z prawem harcerskim. Inni twierdzą, że tak jak kompas północ, tak lilijka ma harcerzom wskazywać drogę do osiągania ideałów. W 1927 roku umieszczono na jej ramionach litery ONC – Ojczyzna, Nauka, Cnota, skrót hasła Filomatów (organizacja młodzieżowa mająca na cel
u upowszechnienie wśród tamtejszego społeczeństwa idei patriotyzmu i samokształcenia). Na węźle spinającym ramiona lilijki widniał napis ZHP. Oba skróty istniały do 1965 roku, kiedy to zmieniono jej kształt i usunięto literki.

 

Znaczek Zucha

Na znakuznak-zucha zucha znajduje się słońce. Oznacza to, że zuch powinien być zawsze radosny i pogodny. Nad słońcem widać promienie słoneczne, które oznaczają gotowość do służenia i niesienia pomocy innym. Oznacza też że zuch powinien zawsze świecić przykładem. W tle widać niebo które oznacza pogodę ducha. Widnieje też biały orzeł który symbolizuje odwagę, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch.

Znaczek Zucha noszą zuchy nad lewą kieszenią munduru, po złożeniu Obietnicy Zucha.